Academic lecture

Relations between Russia and Norway: Spiraling towards a new Cold War?

Publisert: 18. nov. 2020
Sammendrag:

Forelesning om hvordan offisiell retorikk former mulighetsrommet i relasjonen mellom kollektive politiske enheter. Med Norge og Russland i perioden fra 2014 til 2019 som eksempel forklarte jeg hvordan måten politiske ledere snakker til og om hverandre kan bidra til konflikteskalering.

  • Språk: English
  • Sted: University of Tromsø
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Two-in-one
  • Dato for arrangement: 1. okt. 2020