Artikkel

Postcolonialism and the specter of capital

Publisert: 21. jan. 2016
  • Utgivelsesår: 2015
  • DOI: 10.1080/08039410.2015.1042279
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 579 - 587
  • Volum: 42
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Forum for Development Studies