Artikkel

Pop Goes Religion: Harry Potter meets Cliford Geertz

Publisert: 6. des. 2006
  • Utgivelsesår: 2006
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 81 - 101
  • Volum: 9
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: European Journal of Cultural Studies