Innsikt og kommentar

Politikikens byggeklosser - om politiske partiers svekkede betydning

Publisert: 30. sep. 2016
Sammendrag:

Resultatet i Storbritannia bør forstås som et symptom på politisk usikkerhet, mistillit og eliteforakt.