NUPI Paper

Open Access, akademiske bibliotek og utvikling av bibliotekarprofesjonen. Litteraturgjennomgang 2005-2015. Semesteroppgave 2015, BSL4300 Informasjons- og kulturformidlende institusjoner. Master i Styring og leiing, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Publisert: 13. feb. 2017
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: NUPI/HIOA
  • Antall sider: 17
  • Språk: Norsk
  • Hefte: 01