Rapport

Norwegians adapting to a changing world

Publisert: 17. juni 2020
Sammendrag:

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene? Hva er deres syn på norsk utenrikspolitikk?
Like før Corona-krisen rammet Norge gjennomførte NUPI en meningsmåling i den norske befolkningen om utenriks- og sikkerhetspolitikk.Svarene vi fikk forteller en historie om et folk som motvillig tilpasser seg globale endringer.Les hele rapporten her.