Kapittel

Norwegian cybersecurity: a small-state approach to building international cyber cooperation

Publisert: 4. jan. 2021
Sammendrag:

Som et lite, åpent og digitalisert land har cybersikkerhet blitt et stadig viktigere politisk spørsmål i Norge. Likevel, som i andre svært digitaliserte land, har Norge hatt utfordringer med å forene nasjonale sikkerhetsinteresser med det komplekse bildet av private selskaper og andre aktører som bidrar til digital sikkerhet. Dette kapittelet sammenstiller de senere års forsøk på å skape et forent rammeverk for digital sikkerhet i Norge.

  • Fullversjon: Mer om boken
  • DOI: ISBN 9780429399718
  • Antall sider: 30
  • Språk: English
  • Title of book/report: Routledge Companion to Global Cyber-Security Strategy