Artikkel

Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk / Tormod Heier, Anders Kjølberg & Karsten Rønnfeldt (red.). Oslo, Universitetsforlaget, 2014

Publisert: 15. apr. 2015
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 578 - 580
  • Volum: 72
  • Hefte: 4
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk