Interview

NRK-intervju om NATOs forsvarsministermøte 22. oktober

Publisert: 8. des. 2021
Sammendrag:

Om Norges observatørrolle i nedrustningstraktaten, om NATO-Russland relasjonene, NATO og Kina mv.