Popular scientific article

Is Skype a telecommunications company - and why does it matter?

Publisert: 3. des. 2019
Sammendrag:

EU-domstolen kom nylig med en foreløpig kjennelse der SkypeOut ble klassifisert som et teleselskap. Man kan spøre hvorfor i all verden dette er en sak for en domstol? Grunnen er at markedet for teletjenester er mye mer regulert enn markedet for datatjenester. Som teleselskap vil Skype få flere forpliktelser. Forskjellen er ikke så veldig stor på EUs indre marked. Men skulle andre følge etter å bruke EUs klassifisering i tilknytning til handelsavtaler, kan SkypeOut og andre tilsvarende produkter møte hindringer for grensekryssende tjenester.