Artikkel

Internasjonal politikk i Norge. En disiplin i fremvekst i første halvdel av 1900-tallet

Publisert: 26. feb. 2008
Sammendrag:

Halvard Leira er førsteforfatter

  • Utgivelsesår: 2007
  • Språk: Norsk
  • Sider: 141 - 171
  • Volum: 65
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk