Artikkel

Innføring med slagside. Anmeldelse av Nik. Brandal, Øivind Bratberg & Dag Einar Thorsen Sosialdemokratiet

Publisert: 16. jan. 2012
  • Utgivelsesår: 2011
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 40 - 42
  • Volum: 17
  • Hefte: 6
  • Tidsskrift: Prosa - tidsskrift for skribenter