Rapport

Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19

Publisert: 7. apr. 2021
Sammendrag:

Studien analyserer verdenshandelen og verdikjedene for medisinske varer før og under Covid-19, og diskuterer på grunnlag av dette lærdommer for medisinsk beredskap i Norge. Siden Norge importerer mye av det vi trenger, er beredskap et internasjonalt spørsmål, mens det stort sett har blitt behandlet som et nasjonalt anliggende.

Rapport til Korona-kommisjonen 2.2.2021.