Academic article

Free trade agreements in a small, open country: The case of Norway

Publisert: 6. nov. 2019
Sammendrag:

Å forhandle frihandelsavtaler med andre land har høy politisk prioritet i Norge, og vi har i dag et av verdens største nettverk av slike avtaler. Avtalene har gradvis blitt mer omfattende. I tillegg til å fjerne toll, dekker de også en rekke ikke-tollmessige områder.