Policy Brief

Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

Publisert: 12. apr. 2019
Sammendrag:

Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebygging av krig og konflikt. Det er behov for internasjonale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstiltak og fokuserer på fredelige relasjoner mellom stater i cyberdomenet. Skal en slik diskusjon ha effekt må den tas i FNs Sikkerhetsråd.