Academic article

Fighting Violence Against Women: Laws, Norms & Challenges Ahead

Publisert: 6. jan. 2020
Sammendrag:

Stadig flere land får lover som er ment å forhindre og straffe vold mot kvinner. Men fremdeles er det store utfordringer knyttet til implementering og etterlevelse av slike lover. I denne artikkelen ser vi på utviklingen av slik lovgivning rundt om i verden, med fokus på vold i nære relasjoner og seksuell trakassering. Vi avslutter med en diskusjon av noen av de utfordringene vi nå står overfor med hensyn til hvor langt man kan komme med lovgivning i kampen mot vold mot kvinner.