Artikkel

Euro-centric diplomacy: Challenging but manageable

Publisert: 30. juli 2012
  • Utgivelsesår: 2012
  • DOI: 10.1177/1354066110389831
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 299 - 321
  • Volum: 18
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: European Journal of International Relations