Academic chapter/article/Conference paper

Etterretningstjenestene og det nye trusselbildet: Er de beredt?

Publisert: 4. sep. 2020
Sammendrag:

Dagens internasjonale situasjon stiller langt høyere krav til koordinering, samarbeid, og samhandling mellom tjenestene en tidligere. Samtidig har det vært, og er, en rekke ulike utfordringer knyttet til samarbeid mellom PST og E-tjenesten. Disse bunner i en rekke ulike faktorer, slik som ressurser, mandat, organisering og kultur, skriver kapittelforfatterne. De foreslår en rekke reformer som bygger videre på dagens modell, men som de mener vil løse utfordringene.