Popular scientific article

Et ambisiøst fagmilitært råd

Publisert: 6. nov. 2019
Sammendrag:

En diskusjon av det siste Fagmilitære rådet (FMR) fra Forsvarssjefen