Popular scientific article

Et ambisiøst fagmilitært råd

Publisert: 6. nov. 2019
Sammendrag:

Kronikken gir en vurdering av Forsvarssjefens fagmilitære råd.