Artikkel

Entry into international society reconceptualised: the case of Russia

Publisert: 2. nov. 2011
  • Utgivelsesår: 2011
  • DOI: 10.1017/S0260210510000756
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 463 - 484
  • Volum: 37
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Review of International Studies