Bok

Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond

Publisert: 28. sep. 2019
Sammendrag:

Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) betyr nye muligheter men også utfordringer for utviklingsland. Anvendelse av IKT, digitalisering og automasjon gir mulighet til store forbedringer i effektivitet og produktivitet, nye tjenestetilbud og yrker og binder sammen aktørene. Utviklingslandenes mulighet til å utnytte potensialet avhenger imidlertid av deres sosiale, økonomiske og institusjonelle forutsetninger. Mens digitalise3ring forventes å skape økonomisk vekst og høyere produktivitet, kan digitale skillelinjer, ekskludering og ulikhet også ofte observeres. Som et av verdens største land og med rask utbredelse av IKT er India spesielt egnet til å studere forholdet mellom digitalisering og utvikling. Denne boken presenterer en rekke nye bidrag på temaet, med fokus på India i et internasjonalt perspektiv. Hovedbudskapet fra boken sett under ett er av virkningen av IKT avhenger av andre ressurser, kunnskap og institusjonelle forhold. Nasjonal politikk må derfor ikke bare fremme digitalisering som sådan, men også sørge for samtidig utvikling av en rekke andre faktorer i hvert land.