Rapport

Complexities of Achieving Strategic Stability in Southern Asia: An Indian Perspective

Publisert: 29. sep. 2020
Sammendrag:

Konseptet strategisk stabilitet gir et rammeverk for å styrke sikkerheten i den kjernefysisk tidsalderen. Denne rapporten utforsker mulighetene og begrensningene for å oppnå strategisk stabilitet i Sør-Asia. Det anstrengte forholdet mellom India, på den ene siden, og Pakistan og Kina på den andre gjør det krevende å oppnå slik stabilitet. Likevel er det viktig å utforske nye alternativer i en region som er hyppig utsatt for kriser, og der enkelte land har kjernevåpenstrategier som bygger på å manipulere risiko for å styrke avskrekking. Rapporten diskuter ulike tiltak som kan svekke insentivene til bruk av atomvåpen.