Rapport

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Publisert: 4. feb. 2021
Sammendrag:

Somalia er svært utsatt for virkningene av klimaendringer og ekstremvær. Uten forutgående forebygging vil disse faktorene sannsynligvis forverre eksisterende sårbarheter og redusere folks levebrødsmuligheter, som igjen kan ha negative konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Somalia.