Rapport

China and South Asia Crisis Management in the Era of Great Power Competition

Publisert: 10. aug. 2020
Sammendrag:

I dette Research Paperet ser Kina-forsker Yun Sun fra Stimson-senteret i USA på hvilken rolle Kina vil spille hvis det oppstår en sikkerhetspolitisk krise mellom India og Pakistan. Yun hevder den skiftende maktbalansen mellom India og Pakistan og den stadig sterkere rivaliseringen mellom Kina og USA vil gjøre det vanskeligere for Kina å holde en tilbaketrukket rolle som megler. I framtiden kan faren for at Kina blir involvert i en konflikt øke.