Popular scientific article

Bridging the Atlantic. A Norwegian Contribution to US Sealift

Publisert: 20. nov. 2019
Sammendrag:

Paperet diskuterer hvordan den norske kommersielle handelsflåten kan brukes i forbindelse med amerikansk forsterkning av Europa i tilfelle konflikt.