Artikkel

Book Review: Innovation - The Missing Dimension, By R. Leister and M. Piore, Harvard University Press

Publisert: 28. feb. 2007
  • Utgivelsesår: 2006
  • Språk: Engelsk
  • Volum: XL
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Journal of Economic Issues