Academic article

Adaptive Peace Operations: Navigating the Complexity of Influencing Societal Change Without Causing Harm

Publisert: 8. apr. 2021
Sammendrag:

Kompleksitetsteori tilbyr et teoretisk rammeverk for å analysere hvordan sosiale systemer forhindrer, styrer og gjenoppretter fra voldelig konflikt. Innsikt fra kompleksitet antyder at for at en fredsprosess skal bli selvbærende, må elastiske sosiale institusjoner komme innenfra, dvs. fra det relevante samfunnets kultur, historie og sosioøkonomiske kontekst. Fredsoperasjoner blir utplassert for å inneholde vold og for å lette denne prosessen, men hvis de forstyrrer for mye, vil de forårsake skade ved uforvarende å forstyrre selve tilbakemeldingsløkkene som er avgjørende for at selvorganisering skal komme fram og bli opprettholdt. For å navigere i dette dilemmaet foreslår artikkelen å bruke en adaptiv tilnærming, der fredsoperasjoner, sammen med samfunn og mennesker som er berørt av konflikten, aktivt engasjerer seg i en iterativ prosess med induktiv læring og tilpasning. Adaptive Peace Operations er en normativ og funksjonell tilnærming til fredsoperasjoner som er rettet mot å navigere i kompleksiteten som ligger i å prøve å knuffe samfunnsendringsprosesser mot å opprettholde fred uten å forårsake skade.