Artikkel

Å være diplomat

Publisert: 7. jan. 2009
  • Utgivelsesår: 2008
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 136 - 146
  • Tidsskrift: Norsk Antropologisk Tidsskrift