Forskningsprogram

Training for Peace

TfP

Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar med kapasitetsutvikling i forbindelse med fredsoperasjoner i Afrika. Siden 1995, har programmet arbeidet gjennom sivilsamfunnsinstitusjoner, for å styrke den sivile og politi kapasitet for FN og den Afrikanske Unionen (AU) sine fredsoperasjoner. Med fokus på trening, oppbygging av beredskapsstyrker, policystøtte og forskning, har TfP programmet bidratt aktivt til å plassere multi-dimensionale temaer på dagsorden, inkludert temaer som beskyttelse av sivile, kvinner, fred og sikkerhet.

I den nye fasen fra 2016-2018, vil TfP programme styrke sitt samarbeid med AU, gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging. Programmet vil støtte kapasiteten av AUC og sine partnere for å forebygge, håndtere og løse konflikter og bidra til stabilitet i Afrika.

Innenfor programmet, er NUPI sitt hovedansvar forskning og støtte til policyutvikling i nært samarbeid med sine afrikanske partnere African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) og Institute for Security Studies (ISS). TfP forskere på NUPI bidrar til utvikling av doktrine for fredsoperasjoner, kunnskapsbygging og dra lærdom fra fredsoperasjoner i Afrika, sivil og politi kunnskap og kapasitet på fredsbevarende operasjoner og analyse av afrikanske stater og den afrikanske sikkerhets arkitekturen.

TfP arbeider med følgene tematiske områder for 2016-2018:

  1. Støtte videre utvikling av AUs fredsoperasjoner
  2. Støtte utviklingen av AUs evne til å motvirke globale sikkerhetstrusler i Afrika: terrorisme og voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og menneskehandel
  3. Støtte av AU sin forebyggende diplomati, politisk konflikthåndtering og mekling, forsoning og fredsbygging

NUPI sine aktiviteter i programmet vil også prioritere arbeid som integrerer et kjønnsperspektiv i analysearbeid, policystøtte og kapasitetsutvikling som et tverrgående tema.

Programmet består av et internasjonalt nettverk av partnere, inkludert ACCORD, ISS og NUPI i Oslo.

Training for Peace programmet er finansiert av norsk UD.

For å lære mer om programmet, besøk TfP sin hjemmeside.

Flere ressurser:

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter