Forskningsprosjekt

Training for Peace (TfP)

2016 - 2018 (Pågående) Prosjektnummer: RAF-11/0024

Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.

Training for Peace er et internasjonalt programme som bidrar med kapasitetsutvikling i forbindelse med fredsoperasjoner i Afrika. Siden 1995, har programmet arbeidet gjennom sivilsamfunnsinstitusjoner, for å styrke den sivile og politi kapasitet for FN og den Afrikanske Unionen (AU) sine fredsoperasjoner. Med fokus på trening, oppbygging av beredskapsstyrker, policystøtte og forskning, har TfP programmet bidratt aktivt til å plassere multi-dimensionale temaer på dagsorden, inkludert temaer som beskyttelse av sivile, kvinner, fred og sikkerhet.

I den nye fasen fra 2016-2018, vil TfP programmet styrke sitt samarbeid med AU, gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging. Programmets overordnede mål er å støtte kapasiteten hos AUC og sine partnere for å forebygge, håndtere og løse konflikter og bidra til stabilitet i Afrika. Innenfor programmet bidrar NUPI med forskning og policyutvikling i samarbeid med sine afrikanske partnere the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) og Institute for Security Studies (ISS).

Sentrale temaer for den nye fasen 2016-2018 inkluderer:

  1. Utvikling av AUs fredsoperasjonerkapasiteter
  2. AU innsats for å motvirke globale sikkerhetstrusler i Afrika: terrorisme og voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og menneskehandel
  3. AU sin forebyggende diplomati, politisk konflikthåndtering og mekling, forsoning og fredsbygging

For mer informasjon besøk TfP-programmet sin hjemmeside.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet