Foto: UN Photo
Forskningsprosjekt

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

2017 - 2021 (Pågående)

Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

Prosjektet skal søke å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner på følgende områder: Måling av innsats/prestasjoner, strategisk analyse og planlegging, finansiering av programinnsats, sivil innsats – inkl. tillitsskapende innsats og konflikthåndtering, strategisk partnerskap, politiinnsats, grenseoverskridende kriminalitet og voldelig ekstremisme, ungdommens rolle og kjønnsperspektiv.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Hør podcast om adaptive peacebuilding med seniorforsker Cedric de Coning:

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet

Publikasjoner

Nyheter