Forskningsprosjekt

Slums, states and citizens: Policing, welfare services and political participation among the urban poor in New Delhi, Nairobi and Durban

2011 - 2013 (Avsluttet) Prosjektnummer: 207760/H30

Prosjektet vil forsøke øke kunnskapen om hvilke begrensninger og muligheter man har i arbeidet med å bedre forholdene for de fattige i urbane strøk.

I løpet av prosjektperioden vil forskeren i) kartlegge forholdet beboerne i slumområder har til staten, ii) forklare næremere dette forholdet, og iii) vurdere hvordan ulike bistandsaktiviteter har påvirket slumbeboernes forhold til staten.