Russlandsnettverket (RUSSNETT)

2021 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 321232

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser.

RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i oslo, Fridtjof Nansens Institutt, Forsvarets Forskningsinstitutt, By og Regionsforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Nord universitet).

Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland. I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. 
  • Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere. Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre.
  • Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten. RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

Russlandsnettverkets oversikt over norske russlandsforskere:

Vil du stå på vår forskeroversikt? Registrer deg her. For å bli registrert i forskeroversikten må du være ansatt i forskerstilling, ha avlagt PhD eller være innrullert i et PhD-program. Vi oppfordrer PhD-studenter til å registrere sine PhD-prosjekter i oversikten. Har du alt endringer og ønsker å endre informasjonen? Gi oss beskjed på russlandsnettverket@nupi.no 

Vi ønsker tips om arrangementer, prosjekter, publikasjoner, o.l. som er relevante for Russlandsnettverket. Send gjerne til russlandsnettverket@nupi.no 

Navn

Stilling/tittel

Epostadresse

Tilknytning

Pågående prosjekter

Forskningstema/nøkkelord

Helge Blakkisrud

Seniorforsker

hb@nupi.no 

NUPI

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022.

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023.

Verdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024.

Russland, Eurasia, nasjonsbygging, nasjonal identitet, nasjonalisme, sentrum-periferi, føderalisme, etnisk konflikt

Indra Øverland

Forsker I

ino@nupi.no 

NUPI

Is this Russia's Kodak Moment?, 2019 - 2022

Energi, fornybar energi, olje og gass, geopolitikk, klimapolitikk

Julie Wilhelmsen

Seniorforsker

jw@nupi.no 

NUPI

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020 - 2023

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019 - 2022

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023

Russland, Eurasia, Nord-Kaukasus, identitet, sentrum-periferi, krig og konflikt, utenriks- og sikkerhetspolitikk

Kari Aga Myklebost

Professor, Barents Chair in Russian Studies

kari.myklebost@uit.no

UiT

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021- 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021-2024

Река дружбы. The History of the Transborder Hydroelectric Complex on the Pasvik River (1906-1970s), 2020-2022

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk. Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.

Tor Bukkvoll

Seniorforsker

tor.bukkvoll@ffi.no

FFI

Russisk militær strategi og beslutningstagning, 2018-2022

National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine (VALREF), 2021-2024

Russland, Ukraina, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk

Kristin Fjæstad

Seniorforsker

kfj@nupi.no

NUPI

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020-2022

Russland, Eurasia, utviklings- og utenrikspolitikk, styresett, identitet, internasjonale organisasjoner

Jakub M Godzimirski

Forsker I

jmg@nupi.no

NUPI

FLANKS Security Challenges in Northern and Southern Europe, 2020-2022

PRORUSS Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus, 2020-2022

RUSMENA Russian Repretoires of Power in the MENA region, 2021-2024

Russland;sikkerhetspolitikk;utenrikspolitikk;energi;Arktis; strategi

Geir Flikke

Professor

geir.flikke@ilos.uio.no

UiO

RUSECOPOL

VALREF

Sosiale bevegelser, politisk protest, regime-studier

Silje Susanne Alvestad

Forsker

s.s.alvestad@ilos.uio.no

UiO

Fakespeak, 2020-2024

Russisk språk og lingvistikk, falske nyheter

Marthe Handå Myhre

Postdoktor

martheha@oslomet.no

NIBR, OsloMet

PRORUSS

ARDU

nasjonsbygging, migrasjon, statsborgerskap, nasjonalisme, myk makt, populisme

Elana Wilson Rowe

Forsker I

ew@nupi.no

NUPI

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020-2022

Arctic, climate, foreign policy, diplomacy