Russlandsnettverket (RUSSNETT)

2021 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 321232

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser.

RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i oslo, Fridtjof Nansens Institutt, Forsvarets Forskningsinstitutt, By og Regionsforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Nord universitet).

Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland. I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. 
  • Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere. Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre.
  • Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten. RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

Russlandsnettverkets oversikt over norske russlandsforskere:

Vil du stå på vår forskeroversikt? Registrer deg her. For å bli registrert i forskeroversikten må du være ansatt i forskerstilling, ha avlagt PhD eller være innrullert i et PhD-program. Vi oppfordrer PhD-studenter til å registrere sine PhD-prosjekter i oversikten. Har du alt endringer og ønsker å endre informasjonen? Gi oss beskjed på russlandsnettverket@nupi.no 

Vi ønsker tips om arrangementer, prosjekter, publikasjoner, o.l. som er relevante for Russlandsnettverket. Send gjerne til russlandsnettverket@nupi.no

NavnStilling/tittelEpostadresseTilknytningPågående prosjekterForskningstema/nøkkelord
Helge BlakkisrudSeniorforskerhb@nupi.noNUPICompetency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023

Verdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024
Russland, Eurasia, nasjonsbygging, nasjonal identitet, nasjonalisme, sentrum-periferi, føderalisme, etnisk konflikt
Indra ØverlandForsker Iino@nupi.noNUPIIs this Russia's Kodak Moment?, 2019 - 2022Energi, fornybar energi, olje og gass, geopolitikk, klimapolitikk
Julie WilhelmsenSeniorforskerjw@nupi.noNUPINår alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023
Russland, Eurasia, Nord-Kaukasus, identitet, sentrum-periferi, krig og konflikt, utenriks- og sikkerhetspolitikk
Kari Aga MyklebostProfessor, Barents Chair in Russian Studieskari.myklebostUiTMemory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024

Река дружбы. The History of the Transborder Hydroelectric Complex on the Pasvik River (1906-1970s), 2020-2022
1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk. Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.
Tor BukkvollSeniorforskertor.bukkvoll@ffi.noFFIRussisk militær strategi og beslutningstagning, 2018 - 2022

National values and political reforms in post-Maidan Ukraine (VALREF), 2021 - 2024

Russland, Ukraina, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk
Kristin FjæstadSeniorforskerkfj@nupi.noNUPIThe Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020 - 2022Russland, Eurasia, utviklingspolitikk, utenrikspolitikk, styresett, identitet, internasjonale organisasjoner
Jakub M. GodzimirskiForsker Ijmg@nupi.noNUPIFlanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS), 2020-2022

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

Russian Repretoires of Power in the MENA region (RUSMENA), 2021-2024
Russland, Arktis, sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, energi, strategi
Geir FlikkeProfessorgeir.flikke@UiORussia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),

National values and political reforms in post-Maidan Ukraine (VALREF),

Sosiale bevegelser, politisk protest, regime-studier
Silje Susanne AlvestadForskers.s.alvestad@UiOFakespeak – språket i falske nyheter, 2020-2024 Russisk språk og lingvistikk, falske nyheter
Marthe Handå MyhrePostdoktormartheha@NIBR, OsloMetRussian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU), 2018-2021

nasjonsbygging, myk makt, migrasjon, statsborgerskap, nasjonalisme, populisme
Elana Wilson RoweForsker Iew@nupi.noNUPIThe Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020 - 2022Arctic, climate, foreign policy, diplomacy
Jardar ØstbøFørsteamanuensisjaostbo@mil.noIFSRussia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO), 2018-2021

LUXCORE, 2021-2024

AGOPOL, 2021-2024
Russland, politisk elite, korrupsjon, kunstig intelligens, moralkultur
Minda HolmForskerminda.holm@nupi.noNUPIWorld of the Right (WoR), 2018 - 2021liberal orden, liberal ideologi, anti-liberal ideologi, konservatisme, høyrepopulisme, politisk realisme
Arild MoeFørsteamanuensisamoe@fni.noFNIClimate change in Russia's Arctic: Perceptions, response, implications, 2021-2024

Regulating Shipping in Russian Arctic Waters: Between International Law, National Interests and Geopolitics, 2019-2021

Russland, energi, klima, olje, gass, Arktis, skipsfart
Anni Roth HjermannPhD studentarh209@cam.ac.uk University of CambridgeNår alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023

(B)ordering dissent: Sovereignty, liminality and repression in Russia (PhD-prosjekt), 2021-2024
Russland, demokrati, autokrati, retorikk, identitet, populisme, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Russland og internasjonal orden
Håvard BækkenSeniorforskerhavbakken@mil.noIFSDen russiske ungdomsarméen (Junarmija): Aktiviteter, agendaer og sikkerhetsimplikasjoner, 2020-2021

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024
Russland, nasjonsbygging, militarisme, historiepolitikk, autoritarianisme
Una HakvågSeniorforskeruna.hakvag@ffi.noFFIRussisk militær strategi og beslutningstagning, 2018 - 2022Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk
Natalia Moen-LarsenForskernm@nupi.noNUPI og UiO"Russian Discourses on Refugees", doktorgradsprosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiORussland, kultur og medier, minoriteter, migrasjon, nasjonalisme, identitet
Aadne AaslandSeniorforskeraadnea@oslomet.noNIBR, OsloMetReplay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region, 2021-2024

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

velferd, migrasjon, barentssamarbeid
Arnfinn Muruvik VonenProfessorarnfinn.vonen@OsloMetThe Role of Sign Language and Spoken Language Interpreting in Public Sector in Russia and NorwaySpråk, tegnspråk
Ingunn LundeProfessoringunn.lunde@uib.noUiBRussia's History as Battlefield: Ideology, Politics and the Response of Literature

Ordets kraft: russisk litteratur fra middelalderen til i dag (bokprosjekt)

russisk samtidslitteratur, russisk historiepolitikk og minnekultur, sosiolingvistikk, russisk språkutvikling, metaspråk, slavisk middelalder
Rolf TamnesProfessor emeritusrolf.tamnes@nupi.noNUPI
Karen-Anna EggenDoktorgrads-
stipendiat
kaeggen@mil.noIFSDoktorgrad ved Universitetet i OsloRussland, Nord-Europa, påvirkningsoperasjoner, strategi, sikkerhetspolitikk, NATO
Elena Zhurova SætherAdviser/Forskerelena.z.saether@Nord UniversitetCross-border cooperation in the Barents Region. Barents. New. 2021

Business cooperation in the Arctic: learning points from the Russia based oil and gas projects, 2021

Russland, energi, Arktis, norsk-russisk samarbeid i nord
Yngvar B. SteinholtFøresteamanuensisyngvar.steinholt@ISK, UiTBelaMus - Belarusian Music – The Harmonies and Discords of an Independent Nation,,2021-2024

Cross-Border Culture in the Arctic, 2021

Egor Letov, 2021
Forskningsgruppa Russian Space RSCPR
Ingerid M. OpdahlFøresteamanuensisiopdahl@mil.noInstitutt for forsvarsstudierRussia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),2018-2021Russland, utenriks- og sikkerhetspolitikk, energi, politisk økonomi
Rasmus Gjedssø BertelsenProfessor i nordområdestudier, Barents Chair in Politicsrasmus.bertelsen@UiTNorsk-russisk PhD-emne Society and Advanced Technology in the Arctic I/II, 2018-2024

H2020 Inventing a shared Science Diplomacy for Europe/InsSCiDE, 2017-2022

Norway-EU Science Diplomacy Network, 2021-2023
International politik
Arve HansenForskerarve.hansen@uit.noUiTBelarusian Music Today, 2025

Belarus: Identitet, kultur og politikk i et europeisk grenseland, 2022

#saveFOP i pandemiens tid – Reform og uro i Zelenskyjs Ukraina, 2021
Ukraina, Hviterussland, Russland, protester, populærmusikk, språk
Mariia KobzevaPostdoctoral fellowmariia.kobzeva@uit.noUiTSino-Russian relations in the Arctic: competition or cooperationArctic, Russia, China, international regime
Tore NessetProfessortore.nesset@uit.noUiTRussisk språk
Jørn Holm-HansenForsker Ijornhh@oslomet.noNIBR, OsloMetReplay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region, 2021-2024

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2023

Russlands forhold til det øvrige (særlig Øst- og Sentral-Europa), velferdsreformer, stat-sivilsamfunn, Barentssamarbeidet, politisk tenkning
Kristian Lundby GjerdeForskerklg@nupi.noNUPICompetency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026
Russland, Eurasia, utenrikspolitikk
Turid Austin Wæhler Stipendiatturid.a.wahler@uit.noUiTHow is healthcare and emergency preparedness safeguarded in the Arctic? A study of Norwegian-Russian cooperation in healthcare and emergency preparedness on SvalbardSvalbard, ressursforvaltning, helse- og beredskapssamarbeid, Sentral-Asia
Tamta GelashviliForskningsassistentgelashvili@nupi.noNUPI, UiOCompetency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023

Far-right movements in Georgia and Ukraine: A Comparative Study, 2020-2024
nasjonalisme, høyreekstremisme, sosiale bevegelser, Georgia, Ukraina
Adrian RogstadAssistant Professor, European Politics in Global Perspectiveadrian.rogstad@rug.nlRijksuniversiteit GroningenRussland-Vesten, stigmatisering
Amund OsflatenHovedlærer taktisk samvirkeamund.osflaten@Forsvarets Høyskole/ Krigsskolen og King's College LondonRussian way of regular land warfare after the Cold War (PhD King's College London), 2019-2023

Samarbeidsprosjekt Norge - Ukraina om totalforsvar (FHS og NDUU), 2021

Russisk militærteori, taktikk og operasjoner
Kristian ÅtlandForskerkat@ffi.noForsvarets forskningsinstitutt (FFI)Russisk militær uvikling, nordområdene og Arktis
Johannes Due EnstadForskerj.d.enstad@Institutt for samfunnsforskningRussland, Stor-Eurasia, konservatisme, politisk økonomi
Glenn DiesenProfessorgdiesen@gmail.comUniversitetet i Sørøst-NorgePolitisk propaganda
Ingvill Moe ElgsaasSeniorforskerielgsaas@mil.noIFS/FHSRussia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),2018-2021 Russland, utenriks- og sikkerhetspolitikk, energi, politisk økonomi
Irina Nikolskaja RoddvikAssosiate Professoririna.n.roddvik@Østfold University Colledge/ Department of Economics, Innovation and SocietyEntrepreneurial practices of SMEs during internationalisation in Russia ( a chapter in a Routledge book), 2021

Moral Imagination in business organizations ( case Russia), 2021-2022

Interdisciplinarity and Impostering ( case Russia), 2021-2022
Internationalization processes and MNCs – case Russia/ Governance in business and organizations/ CSR- Ethics in organization / Management control/ Behaviour control/ Cross-cultural management and communicatio
Joakim BrattvollPhD-stipendiatjoakim.brattvoll@European University InstituteRussisk militær strategi og beslutningstaking,2018-2022Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk
Julie Helseth UdalForskerJulie-Helseth.UdalFFIBetween ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (PhD-prosjekt)Russisk sikkerhetspolitikk, IR-teori, internasjonal sikkerhet, terrorisme
Mikkel Berg-NordlieForsker IImikbn@oslomet.noNIBRReBarents

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2023

Minoritet, representasjon, stat-sivilsamfunn
Johanne KalsaasPhD-stipendiatJohanne.Kalsaas@UiB"How to troll the trolls": Narrating Norway on the Russian-language Internet Fremstillinger av Norge på russisk internett, digitale narrativ, digital propaganda
Pål KolstøProfessorpal.kolsto@UiOVerdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024Russland, ortodokse kirke, nasjonalisme, etniske konflikter, de facto stater
Bjarge Schwenke ForsInstituttlederbjarge.s.fors@uit.noUiTCross-Border Culture in the Arctic, 2021-Grenser, nasjonalisme, etnisitet, Russland, Kaukasus, Barentsregionen
Erdem LamazhapovPhD Stipendiatelamazhapov@fni.noFNIARCSIN

Climate change in Russia's Arctic: Perceptions, response, implications

sikkerhet, miljø, klima, Kinapolitikk
Laura A JandaProfessorlaura.janda@uit.noUiTThreat-Defuser, 2020-2026

Targeting Wordforms in Russian Language Learning (TWIRLL), 2018-2022

Det russiske læringsfyrtårnet (MAJAK), 2021 - 2022
russisk språk
Petia MankovaFørsteamanuensispetia.mankova@uit.noUiT Norges arktiske universitetMemory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024

Justnorth

sovjetisk historie og postsovjetisk historie, Nordvest-Russland, urfolk
Lars Peder HagaFørsteamanuensislhaga@mil.noFHS/LuftkrigsskolenBeredskap og krisehåndtering - Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå, 2020–2021

Total Defence cooperation with Ukraine, 2020–2025

Luftmakt, militærmakt, operasjoner, militærteknologi
Frode NilssenProfessorfrode.nilssen@nord.noHandelshøgskolen Nord Universitet/Fridtjof Nansens InstituttInternasjonal handel, Russland, EU, Nordområdene