Russlandsnettverket (RUSSNETT)

2021 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 321232

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser.

RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i oslo, Fridtjof Nansens Institutt, Forsvarets Forskningsinstitutt, By og Regionsforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Nord universitet).

Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland. I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. 
  • Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere. Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre.
  • Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten. RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

Russlandsnettverkets oversikt over norske russlandsforskere:

Vil du stå på vår forskeroversikt? Registrer deg her. For å bli registrert i forskeroversikten må du være ansatt i forskerstilling, ha avlagt PhD eller være innrullert i et PhD-program. Vi oppfordrer PhD-studenter til å registrere sine PhD-prosjekter i oversikten. Har du alt endringer og ønsker å endre informasjonen? Gi oss beskjed på russlandsnettverket@nupi.no 

Vi ønsker tips om arrangementer, prosjekter, publikasjoner, o.l. som er relevante for Russlandsnettverket. Send gjerne til russlandsnettverket@nupi.no 

Navn

Stilling/tittel

Epostadresse

Tilknytning

Pågående prosjekter

Forskningstema/nøkkelord

Helge Blakkisrud

Seniorforsker

hb@nupi.no 

NUPI

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022.

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023.

Verdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024.

Russland, Eurasia, nasjonsbygging, nasjonal identitet, nasjonalisme, sentrum-periferi, føderalisme, etnisk konflikt

Indra Øverland

Forsker I

ino@nupi.no 

NUPI

Is this Russia's Kodak Moment?, 2019 - 2022

Energi, fornybar energi, olje og gass, geopolitikk, klimapolitikk

Julie Wilhelmsen

Seniorforsker

jw@nupi.no 

NUPI

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020 - 2023

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019 - 2022

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023

Russland, Eurasia, Nord-Kaukasus, identitet, sentrum-periferi, krig og konflikt, utenriks- og sikkerhetspolitikk

Kari Aga Myklebost

Professor, Barents Chair in Russian Studies

kari.myklebost@uit.no

UiT

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021- 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021-2024

Река дружбы. The History of the Transborder Hydroelectric Complex on the Pasvik River (1906-1970s), 2020-2022

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk. Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.

Tor Bukkvoll

Seniorforsker

tor.bukkvoll@ffi.no

FFI

Russisk militær strategi og beslutningstagning, 2018-2022

National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine (VALREF), 2021-2024

Russland, Ukraina, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk

Kristin Fjæstad

Seniorforsker

kfj@nupi.no

NUPI

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020-2022

Russland, Eurasia, utviklings- og utenrikspolitikk, styresett, identitet, internasjonale organisasjoner

Jakub M Godzimirski

Forsker I

jmg@nupi.no

NUPI

FLANKS Security Challenges in Northern and Southern Europe, 2020-2022

PRORUSS Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus, 2020-2022

RUSMENA Russian Repretoires of Power in the MENA region, 2021-2024

Russland;sikkerhetspolitikk;utenrikspolitikk;energi;Arktis; strategi

Geir Flikke

Professor

geir.flikke@ilos.uio.no

UiO

RUSECOPOL

VALREF

Sosiale bevegelser, politisk protest, regime-studier

Silje Susanne Alvestad

Forsker

s.s.alvestad@ilos.uio.no

UiO

Fakespeak, 2020-2024

Russisk språk og lingvistikk, falske nyheter

Marthe Handå Myhre

Postdoktor

martheha@oslomet.no

NIBR, OsloMet

PRORUSS

ARDU

nasjonsbygging, migrasjon, statsborgerskap, nasjonalisme, myk makt, populisme

Elana Wilson Rowe

Forsker I

ew@nupi.no

NUPI

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020-2022

Arctic, climate, foreign policy, diplomacy

Jardar Østbø

Førsteamanuensis

jaostbo@mil.no

IFS

RUSECOPOL, 2018–2021

LUXCORE, 2021–2024

AGOPOL, 2021–2024

Russland, politisk elite, korrupsjon, kunstig intelligens, moralkultur

Minda Holm

minda.holm@nupi.no

NUPI

World of the Right

Liberal orden; liberal ideologi; anti-liberal ideologi; konservatisme; høyrepopulisme; politisk realisme.

Arild Moe

Seniorforsker

amoe@fni.no

FNI

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications (ClimArcRus), 2021–2024

Regulating Shipping in Russian Arctic Waters: Between International Law, National Interests and Geopolitics (SIRAW), 2019–2021

Russland, energi, klima, olje, gass, Arktis, skipsfart

Anni Roth Hjermann

Rådgiver

annirh@nupi.no

NUPI, University of Cambridge (fra oktober 2021)

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020 - 2023

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023

(B)ordering dissent: Sovereignty, liminality and repression in Russia (PhD-prosjekt), 2021-2024.

Russland, demokrati, autokrati, retorikk, identitet, populisme, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Russland og internasjonal orden

Håvard Bækken

Seniorforsker

havbakken@mil.no

IFS, Forsvarets høgskole

Den russiske ungdomsarméen "Junarmija": aktiviteter, agendaer og sikkerhetsimplikasjoner, 2020–2021

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021- 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021-2024

Russland, nasjonsbygging, militarisme, historiepolitikk, autoritarianisme

Una Hakvåg

Seniorforsker

una.hakvag@ffi.no

FFI

Russisk militær strategi og beslutningstagning, 2018–2022

Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk

Natalia Moen-Larsen

Forsker

nm@nupi.no

NUPI og UiO

"Russian Discourses on Refugees", doktorgradsprosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Russland, kultur og medier, minoriteter, migrasjon, nasjonalisme, identitet

Aadne Aasland

Seniorforsker

aadnea@oslomet.no

NIBR, OsloMet

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS), 2021–2024

PRORUSS Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus, 2020–2022

velferd; migrasjon; barentssamarbeid

Arnfinn Muruvik Vonen

Professor

arnfinn.vonen@oslomet.no

OsloMet

The Role of Sign Language and Spoken Language Interpreting in Public Sector in Russia and Norway

Språk, tegnspråk

Ingunn Lunde

Professor

ingunn.lunde@uib.no

Universitetet i Bergen

Russia’s History as Battlefield: Ideology, Politics and the Response of Literature

Ordets kraft: russisk litteratur fra middelalderen til i dag (bokprosjekt)

russisk samtidslitteratur, russisk historiepolitikk og minnekultur, sosiolingvistikk, russisk språkutvikling, metaspråk, slavisk middelalder

Rolf Tamnes

Professor emeritus

rolf.tamnes@nupi.no

NUPI

Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat

kaeggen@mil.no

Institutt for forsvarsstudier

Doktorgrad ved Universitetet i Oslo

Russland, Nord-Europa, NATO, påvirkningsoperasjoner, strategi, sikkerhetspolitikkDoktorgrad ved Universitetet i Oslo

Elena Zhurova

Adviser/Forsker

elena.zhurova@nord.no

Nord Universitet

Cross-border cooperation in the Barents Region. Barents.New. 2021

Business cooperation in the Arctic: learning points from the Russia based oil and gas projects, 2021

Russland, energi, Arktis, norsk-russisk samarbeid i nord

Yngvar B. Steinholt

Føresteamanuensis

yngvar.steinholt@uit.no

ISK, UiT– Norges arktiske universitet

BelaMus - Belarusian Music – The Harmonies and Discords of an Independent Nation, 2021-2024.

Cross-Border Culture in the Arctic, 2021

Egor Letov, 2021

Forskningsgruppa Russian Space RSCPR

Ingerid M. Opdahl

Førsteamanuensis

iopdahl@mil.no

Institutt for forsvarsstudier

RUSECOPOL, 2018-2021

Russland, utenriks- og sikkerhetspolitikk, energi, politisk økonomi

Rasmus Gjedssø Bertelsen

Professor i nordområdestudier, Barents Chair in Politics

rasmus.bertelsen@uit.no

UiT– Norges arktiske universitet

Norsk-russisk PhD-emne Society and Advanced Technology in the Arctic I/II, 2018-2024

H2020 Inventing a shared Science Diplomacy for Europe/InsSCiDE, 2017-2022

Norway-EU Science Diplomacy Network, 2021-2023

International politik

Arve Hansen

Forsker

arve.hansen@uit.no

UiT– Norges arktiske universitet

Belarusian Music Today, 2025

Belarus: Identitet, kultur og politikk i et europeisk grenseland, 2022

#saveFOP i pandemiens tid – Reform og uro i Zelenskyjs Ukraina, 2021

Ukraina, Hviterussland, Russland, protester, populærmusikk, språk

Mariia Kobzeva

Postdoctoral fellow

mariia.kobzeva@uit.no

UiT– Norges arktiske universitet

Sino-Russian relations in the Arctic: competition or cooperation

Arctic, Russia, China, international regime

Tore Nesset

Professor

tore.nesset@uit.no

UiT– Norges arktiske universitet

Russisk språk

Jørn Holm-Hansen

Forsker I

jornhh@oslomet.no

NIBR - OsloMet

PRORUSS - Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus, 2020-2023

Replay or Renew (RE:BARENTS) Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region, 2021-2024

Russlands forhold til det øvrige (særlig Øst- og Sentral-Europa), velferdsreformer, stat-sivilsamfunn, Barentssamarbeidet, politisk tenkning

Kristian Lundby Gjerde

Forsker

klg@nupi.no

NUPI

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021-2026

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Russland, Eurasia, utenrikspolitikk

Turid Austin Wæhler

Stipendiat

turid.a.wahler@uit.no

UiT Norges arktiske universitet

How is healthcare and emergency preparedness safeguarded in the Arctic? A study of Norwegian-Russian cooperation in healthcare and emergency preparedness on Svalbard

Svalbard, ressursforvaltning, helse- og beredskapssamarbeid, Sentral-Asia

Tamta Gelashvili

Doktorgradsstipendiat, Vitenskapelig Assistent

gelashvili@nupi.no

NUPI, UiO

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023

Far-right movements in Georgia and Ukraine: A Comparative Study, 2020-2024

Nasjonalisme, høyreekstremisme, Sosiale bevegelser, Georgia, Ukraina

Adrian Rogstad

Assistant Professor, European Politics in Global Perspective

adrian.rogstad@rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Russland-Vesten; stigmatisering

Amund Osflaten

Hovedlærer taktisk samvirke

amund.osflaten@kcl.ac.uk

Forsvarets Høyskole/Krigsskolen og King's College London

Russian way of regular land warfare after the Cold War (PhD King's College London)), 2019-2023

Samarbeidsprosjekt Norge - Ukraina om totalforsvar (FHS og NDUU), 2021-

Russisk militærteori, taktikk og operasjoner

Kristian Åtland

Forsker

kat@ffi.no

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Russisk militær uvikling, nordområdene og Arktis

Johannes Due Enstad

Forsker

j.d.enstad@samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning

Russland, Stor-Eurasia, konservatisme, politisk økonomi

Glenn Diesen

Professor

gdiesen@gmail.com

Universitetet i Sørøst-Norge

Politisk propaganda

Ingvill Moe Elgsaas

Seniorforsker

ielgsaas@mil.no

IFS/FHS

Russia's Strategic Companies and the State (RUSECOPOL)

Russland, Nordområdene, Arktis, sovjetisk og russisk politikk og utenrikspolitikk, makt, eliter, føderalisme, forsvars- og sikkerhetspolitikk

Irina Roddvik

Assosiate Professor

irina.n.roddvik@hiof.no

Østfold University Colledge/Department of Economics, Innovation and Society

Entrepreneurial practices of SMEs during internationalisation in Russia ( a chapter in a Routledge book), 2021

Moral Imagination in business organizations ( case Russia), 2021-2022

Interdisciplinarity and Impostering ( case Russia), 2021-2022

Internationalization processes and MNCs – case Russia/ Governance in business and organizations/ CSR- Ethics in organization / Management control/ Behaviour control/ Cross-cultural management and communication

Joakim Brattvoll

PhD-stipendiat

joakim.brattvoll@eui.eu

European University Institute

Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (PhD-prosjekt)

Russisk sikkerhetspolitikk, IR-teori, internasjonal sikkerhet, terrorisme

Julie Helseth Udal

Forsker

Julie-Helseth.Udal@ffi.no

FFI

Russisk militær strategi og beslutningstaking, 2018-2022

Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk