Forskningsprosjekt

Russian aluminium (RUSAL)

2001 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: -

Prosjektet kartlegger utvikling og rammebetingelser i russisk aluminiumsindustri.

Hovedformålet med prosjektet er å sørge for at NUPIs samarbeidspartner – Norsk Hydro – får oppdatert og pålitelig informasjon om utviklingen i russisk aluminiumsindustri. I tillegg overvåker NUPI utviklingen i andre sektorer i russisk politikk og økonomi som kan påvirke fremtiden til Russlands aluminiumsindustri.

Innenfor prosjektets rammeverk har NUPI laget og opprettholdt en database med oppdatert informasjon om russisk aluminiumsindustri og dens hovedaktører; dessuten utgir NUPI rapporter om utviklingen i denne sektoren i russisk økonomi hvert kvartal.

Finansieringskilde

Norsk Hydro AS