Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

2018 - 2020 (Avsluttet)

Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene.

Dette prosjektet ledet ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene. Dette er en av de mest omfattende engelskspråklige studiene som finnes av russisk økonomi, kanskje den mest omfattende. Studien er tilgjengelig her og lanseringen ble til og med kommentert av Russlands utenriksminister Lavrov.

Prosjektet var et samarbeid mellom CASE - Center for Social and Economic Research (Warszawa,) NUPI og LSE Consulting, med CASE som koordinator.

Prosjektet hadde varighet fra september 2018 til oktober 2020 og ledet ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene. En tilsvarende studie om Kina ble laget av EU-kommisjonen selv i 2017.

Rapporten ble publisert av EU-kommisjonen med følgende kapitler:

Introduction 
Formal and informal role of government with respect to resource allocation
Financial system 
State-Owned Enterprises 
Public Procurement
Russia’s trade agreements and export-import regime 
Investment 
Land 
Capital
Energy 
Transportation 
Raw Materials and Other Material Inputs 
Labour 
Steel 
Aluminium 
Chemicals 

NUPI bidro særlig til kapitlene 6 om Russlands handel (Melchior og Vakulchuk) og kapittel 15 om aluminiumsindustrien (Godzimirski).

Program

EU-kommisjonen, Direktoratet for handel (Call for Tenders No. TRADE18/H1/H10, June 2018)