Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

2018 - 2019 (Pågående)

Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom CASE - Center for Social and Economic Research, Warsawa, NUPI, LSE Consulting og Gaidar Institute for Economic Policy, med CASE som koordinator.

Prosjektet har varighet fra september 2018 til mai 2019 og vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene. En tilsvarende studie om Kina ble laget av EU-kommisjonen selv i 2017, og dette prosjektet vil bidra til en studie av Russland i 2019.

Konkret vil prosjektet resultere i en rapport med følgende kapitler:

 1. EU-Russland handel i globalt perspektiv
 2. Myndighetenes formelle og uformelle rolle i ressursallokering
 3. Finanssystemet
 4. Statseeide selskaper
 5. Regime for offentlige innkjøp
 6. Import- og eksportregimet
 7. Investeringsregimet
 8. Landeiendom
 9. Kapitalmarkedene
 10. Energimarkeder (10 a Transport)
 11. Råmaterialer og andre innsatsfaktorer
 12. Arbeidsmarkeder
 13. Stål
 14. Aluminium
 15. Kjemisk industri (inkludert kunstgjødsel).

NUPI har redigeringsansvar for kapitlene 1 (Melchior), 6 (Melchior) og 14 (Godzimirski), med bidrag fra Roman Vakulchuk i kapittel 6, samt bidrag fra CASE og Gaidar Institute i kapitlene 1 og/eller 6.

Program

EU-kommisjonen, Direktoratet for handel (Call for Tenders No. TRADE18/H1/H10, June 2018)