Political economy analyses

2016 - 2018 (Avsluttet)

I dette prosjektet analyserer vi politisk økonomi for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid

NUPI har fått i oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) å utarbeide politisk-økonomiske analyser for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid (Afghanistan, Etiopia, Haiti, Malawi, Mali, Mosambik, Myanmar, Nepal, Somalia, Sør-Sudan og Tanzania).

Analysene skal bidra til å konsolidere og styrke UDs kompetanse om disse landene, for å bedre kvaliteten på UDs fremtidige landspesifikke arbeid. Denne typen politisk-økonomiske analyser fokuserer på hvordan politisk og økonomisk makt blir organisert, utøvd og utfordret.

Det har blitt utarbeidet omfattende oppdragsbeskrivelser for de elleve analysene, samt gjennomført møter mellom UD, de norske ambassadene, NUPI og de ansvarlige forskerne for å diskutere hvilket fokus og omfang de ulike landanalysene skulle ha.

NUPI har bidratt med administrativ støtte og kvalitetssikring underveis i prosessen. I noen tilfeller har NUPI hyret inn samarbeidende institusjoner til å skrive analysene.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet. Rapportene kan lastes ned nederst på denne siden. 

Nyheter