Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

2017 (Avsluttet)

Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

Dette prosjektet ser nærmere på rotasjonsløsningen som Norge har utviklet for å forsyne FNs stabiliseringsoppdrag i Mali (MINUSMA) med et C-130 transportfly, hvor Norge og en gruppe av FNs medlemsland samles om å levere dette bidraget. Rotasjonsløsningen er innovativ og nyttig. Ettersom den representerer en ny måte å bidra med ressurser på oppstår både utfordringer og erfaringsmuligheter som prosjektet ser nærmere på og som kan spilles inn i videre reform av FNs fredsbevarende operasjoner.