Forskningsprosjekt

Nation-building, nationalism and the new ‘other’ in today’s Russia (NEORUSS)

2012 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: 220599/H30

Hensikten med prosjektet er å se nærmere på utviklingen av nasjonen, nasjonalisme og oppfatningen av "de andre" i dagens Russland.

Yeltsins program som skulle bygge opp nasjonen i post-Sovjetunionen er under press. Sentralt i dette programmet er "Rossiiskii"-konseptet som signaliserer en ikke-etnisk nasjonsmodell med betydelige kulturelle og politiske rettigheter til ikke-russere, men holdt sammen av felles verdier og tradisjoner. I dag er svekkelsen av den store multietniske Sovjetiske staten akseptert blant en økende antall russere. I den prosessen blir også den offentlige oppfatningen av staten kastet ut. For første gang i historien ser den Russiske nasjonalismen med fokus på etnisitet til å ta over og "russisk" blir i økende grad forstått som etnisk russisk ("Russkii").

Etnosentriske og fremmedfiendtlige følelser utmerket seg i opptogene mot Putin vinteren 2011/2012. Spesielt bemerkelsesverdig var slagord mot kulturelt fremmede arbeidsinnvandrere fra Sentral-Asia og Nord-Kaukasus - "de andre nye".

Prosjektet tar for seg spørsmålet rundt nasjonalitet i russisk diskurs og vil forsøke å avgjøre i hvilken grad den russiske nasjonalidentiteten endrer seg fra et imperisk til en mer etnisk og ekslusiv forståelse av nasjonen. 

I denne sammenhengen skal forskerne se nærmer på fire forhold:

  • endringer i de politiske signalene og den faktiske statlige politikken
  • nasjonalitetsspørsmålet i opposisjonen og i de politiske gruppene i ytterkanten
  • medias rolle
  • endringer i opinionen

For mer informasjon, se prosjektets nettside.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORRUSS