Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
Prosjekt

NUPISPOKE

2021 - 2022 (Pågående)

NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.

NUPISPOKE har to hovedmål: Det første er å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling og -utveksling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom å tilrettelegge for NUPIs deltakelse i BalanseHub. Som statlig eid forskningsinstitutt med høy grad av prosjektfinansiering, og som tidligere deltaker i BALANSE-programmet, mener vi NUPI har viktig kunnskap og erfaring å tilby BalanseHub.

Det andre hovedmålet er å jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI, gjennom en tiltakspakke for karriereutvikling etter avlagt doktorgrad. Tiltakene svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle hindre for kjønnsbalanse i egen organisasjon.

Vi vil kombinere (a) heldagssamlinger og (b) individuell veiledning og coaching, med (c) en intern seminarserie for å dele «best practices». Sentrale delmål er felles kunnskapsbygging, mer strukturert personlig oppfølging og bedre organisasjonskultur.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under Balanse-programmet.

Nyheter