Forskningsprosjekt

Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

2019 - 2021 (Avsluttet)

Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater.

At utvikling er den beste måten å stoppe massevandring fra det globale sør til Europa, har blitt en populær oppfatning blant beslutningstakere.

Forholdet mellom de migrasjon og utvikling er imidlertid langt mer sammensatt. Stigende inntekter og voksende økonomier kan både forebygge og tilrettelegge for migrasjon fra utviklingsland.

Økt økonomisk vekst kan føre til mindre migrasjon, men ikke i isolasjon fra bredere utviklingsprosesser, inkludert legitime og transparente institusjoner og pålitelig demokratisering som øker borgernes tillit til både staten og deres egen langsiktige trivsel.

Dette betyr at vi må forstå forholdet mellom migrasjon og utvikling bedre for å utforme og implementere utviklingspolitikk som adresserer grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater. Mens Norge er et erfarent giverland, er Polen en interessant case-studie i seg selv, da landet gjennomgår en transformasjon fra å være utvandrings- til innvandringsland. Polen utvider også sin politikk for utviklingssamarbeid for å fokusere mer på grunnleggende årsaker til migrasjon i Afrika og Midtøsten. Dette gir de to landene en utmerket mulighet til å dele sine erfaringer og utvikle mer effektive løsninger på utfordringer i EUs nabolag.

Program

Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midlene