Forskningsprosjekt

Learning from Experience - International Police Reform (LfE)

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: NOR-14/0067

Hensikten med prosjektet er å samle inn og analysere erfaringer og innsikt fra politipersonnel som har tjenestegjort i internasjonale politioppdrag.

Informasjonen skal danne grunnlag for praktiske og erfaringsbaserte anbefalninger som kan bidra til å styrke effekten av og effektiviteten i innsatsen i fremtidige oppdrag.

  • Les mer
  • Se flere publikasjoner under.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika