Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen

2019 - 2020 (Pågående)

Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Dette er et tverrfaglig samarbeids- og bokprosjekt ledet av NUPI (Arne Melchior) og Universitet Nord, Bodø (Frode Nilssen). Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Bortfall av EØS-avtalen er ingen enkel sak fordi Norge har et stort antall relaterte avtaler med EU utenom selve EØS-avtalen, og EØS-avtalen er nedfelt i lover og praksis på en rekke samfunnsområder. Bortfall av EØS kan derfor, hvis ikke Norge blir med i EU, bety forhandlinger med EU om nye samarbeidsformer på mange områder.

Dette reiser mange problemstillinger som også er aktuelle i forbindelse med Brexit.

Tentativ tittel for boken er derfor: Sjømatnæringen og EU: EØS, EU-medlemskap eller NOREXIT?

En tentativ plan for kapitlene er:

  1. EØS og sjømatnæringen (redaktørene).
  2. Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt (Arne Melchior, NUPI).
  3. Konsekvenser for norsk sjømatnæring av bortfall av EØS-avtalen – de rettslige spørsmålene (Finn Arnesen og Markus Laurantzon, UiO).
  4. Toll for sjømateksporten til EU i ulike scenarier (Arne Melchior).
  5. Veterinærkontroll for sjømateksporten med og uten EØS (Christel Elvestad, Nord Universitet og Frode Veggeland, NIBIO/UiO).
  6. Sjømatnæringen og den frie flyt av arbeidskraft i EØS (Edgar Henriksen, NOFIMA).
  7. Fangstkvoter for fisk i lyset av Brexit og mulige tilknytningsformer til EU (Trond Bjørndal, SNF og Gordon Munro, University of British Columbia).
  8. Grensekontroll for sjømat under ulike EU-scenarier (Terje A. Mathisen og Gisle Solvoll, Nord Universitet).
  9. Inn- og utgående utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen: Trender og problemstillinger i forhold til EØS-avtalen (Per Botolf Maurseth, BI/NUPI).

Boken planlegges utgitt på Universitetsforlaget høsten 2020.

Program

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Nyheter