Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg Foto: Christof Echard/EC audiovisual service

Å BLI MED, ELLER IKKE? NUPI har ledet en utredning om mulige konsekvenser og implikasjoner av den potensielle TTIP-avtalen mellom EU og USA. Rapporten ble overlevert til næringsminister Monica Mækand på et NUPI-seminar 2. november.

Forskningsprosjekt

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

2016 (Avsluttet)

NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership).

TTIP reiser spørsmål om hvordan Norge som et lite land kan henge med i det internasjonale kappløpet om frihandelsavtaler, og om norsk landbruk må liberaliseres dersom vi skal oppnå de frihandelsavtaler vi trenger for å ivareta norske eksportinteresser. Konklusjonene fra dette prosjektet er viktige innspill i debatten.

Prosjektet ble utlyst av Nærings- og fiskeridepartementet med frist 8.2.2016 og et konsortium ledet av NUPI ble senere tildelt oppdraget. Prosjektet har et budsjett på 3.0 mill. NOK inkludert mva. Sluttrapporten ble presentert fornæringsminister Monica Mæland på et NUPI-seminar 2. november 2016. 20. desember ble det også publisert en engelsk versjon av sluttrapporten. 

Konsortiet har hatt følgende sammensetning:

NUPI: Prosjektledelse samt økonomiske, institusjonelle og juridiske aspekter (Christophe Hillion, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf Sverdrup)

IFO, Munchen: Økonomisk modellanalyser (Gabriel Felbermayr , Rahel Aichele, Jasmin Gröschl)

NIBIO: Analyse av jordbruk & matindustri  samt ikke-tollmessige handelshindringer (Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen, Frode Veggeland)

MENON: Tjenestehandel (Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Christian S. Mellbye)

Jurister ved UiO: Juridiske aspekter (Ivar Alvik, Tarjei Bekkedal)

Finansieringskilde

Nærings- og fiskeridepartementet