Forskningsprosjekt

Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel)

2020 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 302440

Dette prosjektet handler om jihadistisk styre i Sahel-regionen i Vest-Afrika.

Til tross for stort internasjonalt og regionalt engasjement for å hindre spredningen av jihadistiske opprør, fortsetter sikkerhetssituasjonen å forverres i Vest-Afrikas Sahel-region. Dette prosjektet studerer hvordan jihadistiske opprørsgrupper styrer i Burkina Faso, Mali, Niger og Nigeria.

Jihadistiske opprørsgrupper anses vanligvis som «islamistiske terrorister» som styrer gjennom brutal vold. Vår tidligere forskning i Sahel tyder imidlertid på at bildet ikke er så endimensjonalt – hverken hva gjelder hvem disse opprørsgruppene er og hvordan de styrer. Våre foreløpig funn tilsier at jihadistiske opprørene styrer ved å bruke ulike nivåer av tvang, yte et utvalg minimale tjenester, så som å tilby mobile rettsinstanser, blande seg inn i rettighetsbaserte konflikter over ressurser, samt at de etablerer sosiale bånd med lokalsamfunn.

Eksisterende forskning har i hovedsak fokusert på enkelte jihadistiske grupper. JIGOV-Sahel har et komparativt fokus, både innenfor hvert enkelt case og mellom de ulike. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å forstå kompleksiteten innad, og trender mellom jihadistgrupper i Sahel og dermed også bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og andre som arbeider med tematikken. På denne måten bidrar JIGOV-Sahel til å flytte forskningsfronten på feltet.

Gjennom feltarbeid og formidling vil vi sikre at lokale perspektiver blir hørt og innlemmet i forskning og debatter. Videre vil vi sørge for at funnene blir formidlet til dem funnene er mest relevant for, samt allmennheten i Norge, i Mali, Burkina Faso, Niger og Nigeria og internasjonalt. I tillegg til å produsere artikler, policybriefs, og en seminarserie, vil vi lage en fotoutstilling.

Les om forskningsprosjektet i dette intervjuet med Natasja Rupesinghe hos Forskning.no.

Relaterte prosjekter hos NUPI:

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

Program

Norges Forskningsråd, FRIPRO