Forskningsprosjekt

Economic Reform in Cuba, Phase 4

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: CUB 14-002

Prosjektet ser på mulighetene for økonomiske reformer på Cuba.

Formålet med prosjektet er i) å formidle kunnskap som bidrag til offentlig debatt og dialog om de økonomiske reformene på Cuba, ii) formidle internasjonale erfaringer for å påvirke politikkutvikling og det videre reformarbeidet og iii) kapasitetsbygging og modernisering av akademiske økonomiske institusjoner på Cuba.

Dette prosjektet bygger videre på det fulførte prosjektet Policy options for Cuba's Devlopment: Preparing for the Post-Embargo Era.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Nyheter

  • Hvordan skape utvikling på Cuba?

    26. sep. 2013
    Hvordan kan man ta i bruk teknologi og vitenskap for å skape økonomisk utvikling på Cuba? Dette spørsmålet var utgangspunktet for et NUPI-seminar denne uken med Dr. Fidel...
  • Nytt prosjekt om Cuba

    16. des. 2011
    NUPI viderefører sin forskning på økonomisk og institusjonell utvikling på Cuba i et nytt prosjekt.