Foto: David Hellmann/Unsplash
Forskningsprosjekt

Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

2020 - 2021 (Pågående)

Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og i Norge.

Dette prosjektet skal også bidra til økt bevisthet blant beslutningstakere som arbeider med infrastrukturrelaterte problemstillinger, blant publikum og i nasjonale medier. Målet med prosjektet er å gjennomføre en komparativ analyse av tilnærminger til kritisk infrastruktur adoptert av statlige institusjoner og private eiere og sammenlikne hvorvidt disse tilnærminger svarer til forventninger beboere i disse fire land måtte ha.

Program

Prosjektet er finansiert av the Fund for Bilateral Relations of the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021