Forskningsprosjekt

Cooperation between NUPI and the Moscow School of Civic Education (MSCE)

2013 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: RUS-13/0018

Innenfor rammene av dette prosjektet skal NUPI og MSCE samarbeide om en rekke aktiviter deriblant årlige alumni workshops i Norge, norsk foredragdeltakelse på MSCE seminar i Russland og forskning på patriotisme, nasjonalisme og fremmedfrykt i russiske områder.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Prosjektsamarbeid med Russland