Forskningsprosjekt

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution

2014 - 2019 (Pågående) Prosjektnummer: 233836

Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import).

Prosjektet består av NUPI, SNF/Bergen og Bygdeforskning, pluss internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India. Prosjektet er tverrfaglig, med ulike tilnærminger og metoder, men er organisert rundt tre felles temaer:

  1. Hvordan fordelingen skilles mellom små og store bedrifter - f.eks om små bedrifter oftere selger via mellommenn;
  2. Om distribusjon og markedsoppføringskostnadene er større for mer differensierte produkter;
  3. Hvordan mønstre i logistikk og distribusjon påvirker inntekt langs verdikjedene.

Finansieringskilde

Forskningsrådet

Program

BIONÆR