Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

2019 (Pågående) Prosjektnummer: 22510

Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?

Beskyttelse av demokratiske politiske prosesser har blitt et stadig viktigere tema de siste årene. Propaganda og politisk påvirkning er gamle problemstillinger, men den økte avhengigheten av sosiale og digitale medier gir nye muligheter til å undergrave staters suverenitet. Dette forskningsprosjektet ser på hvordan stater forstår og håndterer denne nye trusselen, ved å sammenligne den norske tilnærmingen med den i Finland og Storbritannia.

Les mer om prosjektet her: Hvordan beskytte demokratiet i den digitale tidsalderen?